top of page

AHMET KARAN KİMDİR?

Ahmet Karan yani ben 1800'lerin sonlarında kuzey Azerbaycan'dan Amasya'ya göç etmiş, Azeri Türkçesi konuşan, Terekeme Türklerinden bir ailenin çocuğu olarak Amasya'da 1969 yılının soğuk bir kış günü yeryüzüne gönderilmiş meraklı, heyecanlı, dikkatli biz uzaylı...
Ve şu sıralar saatte 2.500.000 km. hız ile uzayda ilerleyen yuvarlak, sevimli yeşil mavi bir gezegende elli iki yılını geçirmiş bu sevimli gezegenin küçük de olsa bir parçası kendi tasarrufuna verilmiş, içindeki merakı heyecanı araştırma ruhunu bu topraklarda tatmin etmek için 28 yıldır çabalayan aynı zamanda da bu topraktan kendisi, ailesi ve çalışma arkadaşlarının geçimlerini çıkarmaya çalışan bir çiftçi!


Geçtiğimiz yüzyıl ve halen içinde yaşadığımız yüzyılın yaklaşık ilk çeyreği sanırım insanlık tarihi açısından daha önce yaşanmamış öngörülmemiş ve bireysel insan aklının ve tasarısının çok ötesinde bir değişim çağı olarak tarihteki yerini alacaktır. Bilim ve teknolojideki değişimler gibi üretim ve tüketim metotlarında, yaşam biçimlerinde, doğa-insan ilişkilerinde akıl almaz hızla yaşadığımız bu değişimler de hiç şüphesiz tarım ve gıda konularını derinden etkilemiş ve bu değişimin daha ne kadar süreceği ve nereye evrileceği konusunda en azından bu konu üzerinde kafa yoran insanları endişelendirecek boyutlara ulaşmıştır.

,

Ben de 52 senedir yeryüzünde yaşayan ve 28 senesini aktif olarak tarımın içinde bir üretici bir çiftçi olarak geçiren, düşünen, irdeleyen, araştıran, geçmişi analiz edip gelecek olayların ve olguların değişiminden etkilenen ve gelecekteki nesillerimiz adına endişeler taşıyan bir birey ve bir üretici olarak ve ortalama aktif hayat beklentimin üçte ikisini bitirmiş bir insan olarak geri kalanı için mutlu olacağım ve mutlu edeceğim bir üretim biçimine adım atmayı arzuluyorum.


Çağımızda bir çok konuda olduğu gibi büyük bir savaş ve manipülasyon sahası olan tarım ve gıda konusunda bir adım belki dünyayı değiştirmeyecek ancak beni mutlu kılacak ve belki de birçok mutluluğa ve bilinçlenmeye katkı sunacak. Kimseye 1800'lü yılların doğallığını ve saflığını vaat etmiyorum, bunun imkansız olduğunu biliyorum. Ancak elimden geldiğini yapacağımı ve size asla yalan söylemeyeceğimi vaat ediyorum.Comments


bottom of page